Organigrama

Arquebisbe
Mons. Jaume Pujol Balcells

Vicari general
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro

Vicari Episcopal de Tarragona
Mn. Jordi Figueras Jové

Vicaria Episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, l’Urgell i les Garrigues
Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó

Vicari Episcopal de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès
 Mn. Joan Miquel Bravo Alarcón

Secretària general i cancellera
Sra. Rosalia Gras Minguella

Ecònom diocesà
Sr. Daniel Sobradillo Cardona

Consell Episcopal
Senyor arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, president
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, vicari general
Mn. Jordi Figueras Jové, vicari episcopal de Tarragona
Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, vicari episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, l’Urgell i les Garrigues
Mn. Joan Miquel Bravo  Alarcón, vicari episcopal de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès
Sra. Rosalia Gras Minguella, secretària general i cancellera

Tribunal Metropolità
Vicari judicial i president del Tribunal
Mn. Francesc Gallart Magarolas

Jutges
Mn. Armand Carbonell Bergès
Mn. Simó Gras Solé
Mn. Antoni Agelet Delpueyo (de la diòcesi de Lleida)

Defensor del vincle i promotor de justícia
Mn. Josep Queraltó Serrano

Secretari
Mn. Josep M. Serra Roigé

Col·legi de Consultors
Senyor arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, president
Mons. Miquel Barbarà Anglès
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
Mn. Josep Bofarull Veciana
Mn. Jordi Figueras Jové
M
n. Manuel M. Fuentes Gasó
Mn. Francisco Giménez Porcuna
Mn. Norbert Miracle Figuerola
Mn. Josep Queraltó Serrano
Mn. Jordi Vila Borràs 

Consell per als Assumptes Econòmics
Senyor arquebisbe, Jaume Pujol Balcells, president
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, vicari general
Sr. Daniel Sobradillo Cardona, ecònom
Sr. Josep M. Bartolomé Anguela
Sr. Enric Dalmau Cortés
Sr. Jordi Farré Amill
Sr. Antoni Húber Company
Sr. Rafael M. Muñoz Bertomeu
Sr. Josep Rull Montejo